48989596

برخی از مشاغل برای سلامتی ما بسیار مضر و خطرناک هستند و بهتر است افرادی که مشغول به آنها هستند بیشتر مراقب سلامتی شان باشند به توصیه های ما در این زمینه گوش فرا دهید

 پژوهشگران در تحقیقاتی جدید با اشاره به برخی مشاغل پرخطر، توصیه هایی را برای سلامتی بیشتر افراد جامعه ارائه کردند.

انجمن قلب آمریکا در این پژوهش به این شغلها به عنوان شغلهای پرخطر برای سلامتی انسان اشاره کرده است:

فروشندگی : پژوهشها حاکی است 68 درصد از فروشنده ها دارای عادتهای غذایی نادرستی هستند و کلسترول 69 درصد از آنان بالا است.

نیروهای پلیس و آتش نشانی: این افراد علیرغم حمایت از مردم، سلامتیشان همواره در معرض خطر است.

این پژوهش حاکی است 90درصد از این افراد از افزایش وزن یا چاقی رنج می برند و 35 درصد از آنان نیز به افزایش فشار خون مبتلا هستند.

سومین شغل پرخطر مربوط به افراد شاغل در بخش اغذیه فروشی است، این پژوهش حاکی است 79 درصد از آنان دارای رژیم غذایی نامناسبی هستند.

کارشناسان توصیه می کنند ایجاد تغییراتی ملموس در روش زندگی به ویژه مصرف غذاهای بهداشتی و سالم و پیاده روی نیم ساعته پس ازغذا، باعث کاهش تاثیرات نامطلوب شغل بر سلامتی انسان می شود

پایگاه خبری شبکه العالم