رييس انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه با اعلام اين كه در حال حاضر نزديك به هزار و 500 تخت ICU‌در بيمارستان ها وجود دارد، از كمبود تعداد تخت‌هاي ICU ابراز ناخرسندي كرد و گفت: براي مطلوب شدن شرايط مراقبت‌هاي ويژه بايد تعداد تخت‌هاي ICU به دو برابر افزايش يابد.
دكتر محمد مهدي قيامت در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: از اين رو پيدا كردن تخت ICU براي بيماران تبديل به معضل شده است و بسياري از بيماران براي بستري شدن در بخش مراقبت‌هاي ويژه مدت زيادي را در آمبولانس به جست‌وجوي بيمارستان‌هاي مختلف صرف مي‌كنند.

وي با بيان اين كه ميزان مرگ و مير بيماران ايراني در بخش مراقبت‌هاي ويژه به تعداد مرگ و مير اين افراد در ساير كشورهاي جهان است، گفت: البته به علت كمبود تخت ICU در كشور، بسياري از بيماران با شرايط جسمي نامطلوب به بخش مراقبت‌هاي ويژه منتقل مي‌شوند و از آنجايي كه برخي از اين افراد به علت وخامت اوضاع جان خود را از دست مي‌دهند، اين تصور به وجود مي‌آيد كه ميزان مرگ و مير در ICU هاي ايران زياد است.

از سوي ديگر رييس انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه ديگر دلايل شايع مرگ و مير در بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه را عفونت‌هاي بيمارستاني، ضعف آموزش كاركنان اين بخش‌ها و به روز نبودن اطلاعات اين افراد عنوان كرد و گفت: متاسفانه به علت كارايي كم آنتي بيوتيك‌ها در بيمارستان‌ها، ميزان عفونت‌هاي بيمارستاني زياد برآورد مي‌شود.

به گفته قيامت به دليل نبود آمار دقيق و اطلاعات ناكافي ميزان عفونت‌هاي شايع بيمارستاني مشخص نيست.

وي در اين زمينه به مصرف بيش از حد آنتي بيوتيك در جامعه اشاره و تاييد كرد: مصرف خود سرانه، بي رويه و غير ضروري داروهاي آنتي بيوتيك به حدي است كه ميزان فروش اين دسته از داروها را در كشور در رتبه نخست قرار داده است اما سوء مصرف آنتي بيوتيك‌ها موجب افزايش مقاومت بدن بيماران در برابر اين داروها و در نتيجه شيوع عفونت‌هاي بيمارستاني مي‌شود.

رييس انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه هشدار داد: در حال حاضر ميزان مقاومت بدن بيماران در برابر آنتي بيوتيك ها در حد بالايي است و روز به روز نيز شاهد تغيير واكنش‌هاي منفي بيماران به اين دسته از داروهاي حياتي هستيم.

قيامت همچنين به عدم رعايت بهداشت وسايل مورد استفاده در اتاق‌هاي مراقبت‌هاي ويژه و ضعف دانش كاركنان اين بخش‌ها اشاره و اظهار اميدواري كرد كه با حمايت‌هاي بيشتر مسوولان و برگزاري همايش‌ها و كنگره‌هاي علمي افزون تر بتوان دانش پزشكان و پرستاران بيمارستان ها را روز به روز تقويت كرد.