post6371

می خواهیم تاثیرات مختلف غذاهای چرب را روی روده ها بفهمیم و از عوارض مضر آن ها آگاه شویم توصیه های متخصصین را در این زمینه ذکر کرده ایم آیا خوردن غذاهای چرب تاثیری روی سلامتی افراد می تواند بگذارد یا خیر؟

به گفته محققان افراد چاقی که غذاهای چرب و فاقد ارزش غذایی مصرف می کنند، بسیار در معرض ابتلا به سرطان روده قرار دارند.

تیمی از محققان دانشگاه هاروارد دریافته اند که رژیم غذایی غنی از چربی موجب افزایش ریسک ابتلا به سرطان روده بزرگ می شود چراکه این نوع غذاها موجب ایجاد جهش در سلول های روده می شوند.

طبق مطالعه انجام شده بر روی موش های آزمایشگاهی، محققان دریافتند موش هایی که با غذاهای چرب تغذیه شدند بیش از موش های دارای تغذیه عادی دچار تغییرات در سلول های روده شدند، تغییراتی که منجر به تشکیل تومورهای سرطانی می شود.

«سمیر بیاض»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «رابطه اپیدمولوژیکی بین رژیم غذایی غنی از چربی و سرطان روده در افراد دارای اضافه وزن از سالها پیش گزارش شده است، اما مکانیسم های اصلی آن هنوز مشخص نبودند. اما مطالعه ما برای اولین بار نشان می دهد که چگونه رژیم غذایی مملو از چربی موجب تغییر در عملکرد سلول بنیادی روده شده و چگونه این تغییرات در تشکیل تومور نقش دارند.»

محققان دریافتند مصرف رژیم غذایی حاوی چربی بالا به شکل قابل توجهی موجب افزایش منبع سلول های بنیادی روده می شود و همچنین شمار سلول های دیگری هم که نظیر سلول های بنیادی رفتار می کنند افزایش می یابد.

این سلول های بنیادی و سلول های شبه بنیادی بدون هیچ کنترلی شروع به تقسیم شدن می کنند و تومورهای سرطانی را تشکیل می دهند. به نظر می رسد همین عملکرد سلولی دلیل افزایش ریسک بروز سرطان روده بواسطه مصرف رژیم غذایی پرچرب در افراد چاق باشد.