65656

وقتی مدیریت را به مردان میسپارید چه انتظاراتی از آنان باید داشته باشید مردان چه ویژگی ها و خصویاتی در زمینه مدیریت دارتد چه مردانی با چه ویژگی های شخصیتی می توانند مدیریت را در درست بگیرند

– اگر قرار باشد روزی مدیرتان را انتخاب کنید چه ویژگی هایی برای او در نظر می گیرید؟ علاوه بر خصوصیات اخلاقی دوست دارید ظاهرش به چه شکل باشد؟ آیا افراد را انتخاب می کنید؟ فکر می کنید به صورت معمول چه ویژگی های ظاهری در انتخاب افراد به عنوان مدیر مؤثر است؟

احتمالاً برای مردان جذاب خواهد بود اگر بدانند اندام عضله ای احتمال انتخاب آنها به عنوان یک مدیر را افزایش می دهد.یافته های آخرین تحقیقات انجام شده نشان از دارد که قدرت بدنی و شمایل نیرومند در انتخاب به عنوان رهبر و مدیر یک مجموعه نقش غیر قابل انکاری دارد. بر این اساس، مردانی که جسمی قوی و فیزیکی جذاب دارند شانس بیشتری برای انتخاب شدن به عنوان یک مدیر دارند.

به نظر می رسد، این دسته مردان در کسب موقعیت های شغلی مناسب و قرار گرفتن در جایگاه یک مدیر سعادتمند تر از دیگران هستند؛ البته نباید این چنین فرض شود که ضعف جسمانی یا عدم بهره مندی از فیزیکی مناسب سد راه رسیدن به موقعیت های شغلی بالاتر است. با این حال، جذابیت دیداری به ویژه اندام متناسب تأثیر غیر قابل انکاری در انتخاب یک فرد به عنوان مدیر دارد.

در واقع، اگر یک گروهی از مردان برای کسب جایگاه مدیریت با یکدیگر به رقابت بپردازند احتمال انتخاب فردی که فیزیکی بهتر و قوی تر دارد بیش از سایرین است.بنابراین، اگر به دنبال پیشرفت کاری هستید بهتر است در کنار تلاش برای افزایش مهارت های فردی و دانشی ورزش کردن و رفتن به باشگاه را فراموش نکنید.

منبع usnews