مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، از اختلال در توزیع فاکتور 7 که شامل دو قلم داروی بیماران هموفیلی می شود، خبر داد.
احمد قویدل در گفتگو با مهر، اظهار داشت: در حال حاضر مشکلات جدی در زمینه توزیع دو قلم داروی “NOVA7” و “FAYBA”، وجود دارد.

وی با اعلام این مطلب که “NOVA7” در کشور موجود است، افزود: برای دسترسی بیماران به این دارو، مشکلاتی در هماهنگی توزیع و جمع آوری پوکه آن و همچنین فروش نقدی به مراکز مختلف وجود دارد که همین مسئله باعث بروز اختلال در توزیع آن شده است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به اینکه اکثر خریداران این دارو، دانشگاههای علوم پزشکی هستند، ادامه داد: مشکلات مالی این مراکز در تهیه دارو از یک طرف و عدم پرداخت ها از سوی بیمه ها، باعث شده که بیماران در دسترسی به این دارو مشکل داشته باشند.

قویدل به یارانه بسیار بالای دولت برای تامین این دارو اشاره کرد و افزود: دولت برای هر ویال 8/4 میلی گرمی این دارو، بالغ بر دو میلیون تومان یارانه می دهد اما توزیع آن در استانهای مرزی با وسواس خاصی پیش می رود که امکان صدمه به بیماران جدی است.

وی همچنین در خصوص کمبود داروی “FAYBA”، گفت: این دارو نزدیک به سه ماه است در استانهای مختلف و تهران، در دسترس بیماران قرار ندارد و اطلاعی از واردات آن نیز نداریم.

به گفته مدیرعامل کانون هموفیلی ایران؛ میزان صدمه ناشی از کمبود این دارو به بیماران، بسیار جدی است. به طوری که می تواند سایر زحمات و هزینه هایی که دولت برای این بیماران اختصاص می دهد را، تحت الشعاع قرار دهد.

قویدل تصریح کرد: متاسفانه وزارت بهداشت هنوز نتوانسته تداوم وجود دارو در طول سال را تامین نماید.