6+656
اگر دچار مشکلات کلیه شده اید توصیه می کنیم توصیه هایی که در این تصویر آورده شده است را در پیش بگیرید و با کمک آن مانع بروز مشکل در سیستم ادراری تان شوید افراد زیادی در کشورمان دچار امراض و عارضه های مختلف کلیوی هستند

86هزار نفر در کشور از بیماری های کلیوی رنج می برند.
up_c35bb4c2409b4400f9d6d05140d492a9