بيماران بايد در استفاده همزمان از برخي داروهاي ضد افسردگي با مسكن ها احتياط كنند.

به گزارش سلامت نیوزبه نقل از خبرگزاري آلمان، نتيجه يك تحقيق انگليسي ـ آمريكايي حاكي از آن است كه مصرف داروهاي ضد افسردگي موسوم به (SSRI) با داروهاي غير استروئيدي موسوم به (NSAID) مانند آسپرين و يا ايبوپروفن خطر بروز خونريزي معده را تا شش برابر افزايش مي دهد.
بنابراين گزارش محققان از نتيجه اين تحقيق ابراز نگراني كردند،  داروهاي (SSRI) مانند مسكن ها از سوي ميليونها انسان استفاده مي شوند.
اين گزارش مي افزايد، پيش از اين در تحقيقات مجزا مشخص شده بود كه داروهاي خانواده SSRT و داروهاي گروه NSAID هر كدام به تنهايي معده را مورد حمله خود قرار مي دهند و اكنون تاثير هر دوي اين داروها هنگام استفاده همزمان با هم مي تواند اين تاثير تخريبي را بسيار تشديد كند.
بر اساس اين گزارش بعد از استفاده همزمان اين داروها با هم از هر 106 بيمار يك نفر به دليل خونريزي معده در بيمارستان بستري شد.
اين تحقيق بر روي 153 هزار نفر صورت گرفته است.
يادآور مي شود، محققان توصيه مي كنند به دليل پرمصرف بودن اين گروه داروها، بهتر است خطرات استفاده آنها بر روي بسته بندي آنها درج شود.