26-27

از مهم ترین کارهایی که برای بهداشت نوزاد باید انجام داد ، حمام کردن اوست. این کار اصول و قواعد خاص خود را دارد و به دلیل حساس بودن پوست کودک نمی توان مانند افراد بزرگسال او را حمام کرد. شستن کودک بهتر است در وان یا لگن انجام شود همچنین حتما هوای اتاق یا حمام گرم باشد.


ابتدا چشم ها وصورت نوزاد راتميزکنيد.براي اين کار هر يک از چشم ها را بايک گلوله پنبه تميز که درآب جوشيده خيس کرده ايد،از گوشه داخل چشم به طرف خارج پاک کنيد.براي هر چشم يک تکه جداگانه پنبه استفاده نمائيد.صورت نوزادرا نيز به همين طريق با يک تکه پنبه خيس تميز کنيد .
سپس در حالي که بدن نوزاد را در پارچه نرمي پيچييده ايد و صورت او به طرف شماست ، سر نوزاد را با يک دست گرفته وبا دست ديگر با شاپوي ملايم سرو موهاي او را بشوئيد.
بعداز خشک کردن سر،پارچه دور بدن نوزاد را بازکرده ودر حالتي که نوزاد طاقباز قرار دارد ،گردن،زيربغل،سينه وشکم نوزاد راباليف تميز ونرم آغشته به صابون پاک کنيد .با يک پارچه مرطوب صابون را پاک کرده ونوزاد را به روي شکم برگردانيد وبه همين نحو پشت او را نيز تميز کرده واو را با حوله نرمي خشک کنيد.نوزاد را روي زمين قرار دهيد لباسهايش را پوشانده ،کهنه هاي او را بازکرده وباسن اورا بشوئيد.حال دستهاي خود را صابوني کرده ورانها ،ساقها و پاهايش را صابون بزنيد وبا پارچه مربوط کف صابون راتميز کرده واين قسمت ها راکاملا خشک نمائيد.
بعد از افتادن بند ناف مي توان نوزاد را داخل وان يا لگن حمام کرد. توجه نمائيد که حرارت آب داخل لگن مناسب باشد.براي تعيين حرارت مناسب مي توانيد با آرنج خود آنرا امتحان کنيد.(آب نيم گرم)
بعد از آماده کردن آب وساير وسائل لازم،صور وچشم هاي نوزاد را تميز کرده ،بدن نوزاد رابه آرامي در داخل لگن آب قراردهيد،طوريکه سروصورت او خارج از آب باشد.
بعد از شستشوي بدن،ائ رااز لگن خارج کرده وبا حوله نرمي که از قبل گرم شده است،خشک کنيد.دقت نمائيد که تمام قسمت هاي بدن از جمله پشت گوش ها،چين گردن ،آرنج،کشاله ران و زير بغل نوزاد کاملا خشک شود.
2 يا حداکثر 3 بارحمام در هفته براي نوزاد کافي است،لذا از شستشوي روزانه وي اجتناب کنيد.
در ناحيه سر نوزاد دو فرورفتگي حس مي شود که بسيار نرم است.يکي درقسمت جلو سر که آن راملاج جلوي سر گويند و معمولا بين 9 تا 18 ماهگي بسته وسفت مي شود و ديگري در پشت سر که آن راملاج پس سر مي نامند و اغلب تا چهارماهگي بسته مي شود.بايد بدانيد به هنگام شستشوي سر نوزاد دست زدن به اين ملاج ها باعث درد يا ناراحتي نوزاد نمي شود.