داروي سولفات منيزيم كه دارويي امن، فعال و ارزان قيمت است متاسفانه در بسياري از كشورها، دست يافتني نيست.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه علمي العالم، اين داروي ارزان قيمت مانع از بسياري از آسيب هاي مرگ مير، در دوران بارداري مي شود.
بنابراين گزارش، تشنج دوران بارداري “كلامسبيا” فشار خون را در سطح كشنده اي بالا مي برد و سبب مرگ 63 هزار زن مي شود.
گفتني است، كارشناسان در صدد هستند تمام تلاش خود را براي مبارزه با تشنج دوران بارداري كه در كشورهاي فقير، قربانيان زيادي دارد به كار گيرند.