54454

 

 می خواهیم از فواید بی نظیر ترک ناگهانی سیگار برایتان بگوییم و از شما بخواهیم آن را کنار بگذارید چون  در این صورت با آسیب های کمتری مواجه خواهید شد

اگر می‌خواهید سیگار را ترک کنید، همین حالا اقدام کنید. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که به صورت ناگهانی دیگر سیگار نمی‌کشند، بیش از افرادی که قصد دارند به‌تدریج از تعداد نخ‌های سیگارشان کم کنند در موفق هستند.

 بنیاد قلب انگلستان با تحقیق در بین 697 سیگاری که برای ترک سیگار اقدام کرده بودند، به این نتیجه رسید که ترک ناگهانی، 25درصد موفقیت بیشتری به‌دنبال دارد.

دکتر نیکلا لیندسون، مدیر این مطالعات گفت: به نظر می‌رسد ترک ناگهانی موجب می‌شود عزم افراد در مبارزه راسخ‌تر شود و شکست کمتری به‌همراه دارد.

 روزنامه وقایع اتفاقیه