depress

 

هر زنی در دوره از زندگانی خود احساس نومیدی و اندوه می کند. بدبیاری، بخشی طبیعی از زندگی است. حتی در زندگی های سرشار از موفقیت نیز نومیدی و بدبیاری موردی، غیر قابل اجتناب است. بسیاری از ما چنین اوقات بدی را پشت سر می گذاریم چنین تجارتی در مقیاس اند حتی موجب رشد و شکوفایی ما می شوند. اما بعضی وقت ها نمی توانیم بعد از این بدبیاری های و لو کوچک به حالت اول برگردیم. از آن رو نمی توانیم کمر خود را دوباره راست کنیم که زندگی به دفعات بسیار زیاد یا با شدت فراوان به ما ضربه زده است. گاه خود را در موقعیت دردناکی گرفتار می بینیم که رهایی از آن به ظاهر غیر ممکن است.
در این گونه مواقع است که به احتمال زیاد به افسردگی دچار می شویم.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد