depressed-woman

تیم بک روان پزشکی است که در مورد افسردگی، کتاب های زیادی نوشته است. وی نشانه های روان شناختی افسردگی را سه عامل شناختی منفی یعنی افکار منفی درباره خود، دنیا و آینده می داند.
وقتی می گوییم افراد افسرده در مورد خود احساس بدی دارند منظورمان چیست؟ منظورمان این است که آنها احساس بی کفایتی می کنند احساس شرمساری می کنند. آنها بر این باورند که هر چقدر هم که تلاش کنند آن قدرها که باید خوب نخواهند شد. وقتی اوضاع به خوبی پیش نمی رود آنها خودشان را سرزنش می کنند. در بسیاری از مواقع این سرزنش خود بسیار ماهرانه صورت
می گیرد. برای مثال آنها ممکن است چنین فکر کنند که باید مطمئن شوند که همه اعضای خانواده خوش و شاد هستند. در بعضی مواقع هم سرزنش خود در آنها عقلانی نیست.به عنوان مثال زن افسرده ای بر این باور بود که تمام اتفاقات بد دنیا از سوء استفاده از کودکان گرفته تا گرم شدن کره زمین به دلیل بد بودن او روی می دهند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد