757886756
نشستن به حالت دبلیو تاثیرات مخرب زیادی روی رشد فرزندتان میگذارد و موجب بروز آسیب های مخرب به عضلات آن  ها خواهد شد ایجاد ناهنجاری های مختلف در ناحیه زانو و پای فرزندانتان می تواند ناشی از این طرز نشستن آن ها باشد

 اگر کودکانتان در مدت طولانی و به طور مکرر به حالت w می‌نشینند باعث بروز مشکلاتی می‌شود که بسیاری از مردم از آنها بی‌خبر هستند.
براساس این گزارش این مشکلات را می‌توان به چرخش ران درونی کودکان تغییر شکل عضله، انقباض و همچنین به رشد نامناسب استخوان منجر می‌شود که زمینه ساز مشکلات جدی ارتوپدی را پدیدار می‌کند.
در بخش دیگری از گزارش نقل شده است،‌که در این گونه نشستن اثر گرانشی که به ماهیچه هایی که باعث تعادل حفظ بدن است بیش‌تر از مرکز ثقل بدن است که باعث آسیب‌هایی در بدن می‌شود.
بر اساس این گزارش در واقع هر ارتوپدی کودکان را از این گونه نشستن منع می‌کند و ساده‌ترین راه برای پیشگیری از این گونه نشستن، جلوگیری والدین از این گونه نشستن و ایجاد انگیزه و ترغیب کودکان در نشستن با پاهای صاف است.