4285900_106
برخی خوراکی های روزانه کودکان در مدرسه تهیه می شود و از بوفه خریداری می شود می خواهیم به روش های تهیه آن ها اشاره کنیم و بهداشتی و غیر بهداشتی بودن آن ها را بررسی کنیم

اگر فرهنگ کشور ژاپن را با ایران مقایسه کنیم، احساس می‌کنیم که این کشورها در قاره‌هایی متفاوت وجود دارد. در بیشتر موارد با مقایسه فرهنگ چین و ایران دچار تعجب می‌شویم.
داخل کافه تریای یکی از مدارس ژاپن دوربینی کار گذاشته شد و از مشاهده آنچه دوربین ضبط کرده است به حیرت درآمدیم. هدف از انجام این کار بررسی کیفیت آماده‌سازی غذاها و رعایت بهداشت در ژاپن به‌خصوص رستوران‌ها و غذاخوری مدارس آنجا بود.
 مدارس دولتی در بیشتر موارد از جمله مکان‌هایی هستند که بهداشت و سلامت غذاها باید به بهترین شکل درآنجا رعایت شود زیرا در صورت عدم رعایت این عوامل با جان هزاران دانش‌آموز بازی خواهد شد. علاوه بر این، زمان صرف ناهار از جمله زمان‌هایی است که مانند ساعات دیگر تحصیل در مدرسه باید آموزنده باشد و دانش‌آموزان باید علاوه بر اذت بردن از وعده غذایی خود نحوه رعایت بهداشت و صحیح غذا خوردن را نیز یاد بگیرند.
در کمال تعجب با انتشار این فیلم مشخص شد که در ژاپن نیز از این اصل پیروی می‌شود و آن‌ها برای غذا خوردن خود زنگی جداگانه دارند که تمام آداب و رسوم غذا خوردن و بررسی بهداشت و سلامت غذا و مواد غذایی در آن با کمک معلم بچه‌ها بررسی می‌شود.
منبع: Healthy Life Vison