images

چنین باوری بسیار تاثیرگذار است. اگر به شما بگویم که هیچ گونه مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد که هورمون های جنسی موجب افسردگی می شوند باور نخواهید کرد. پژوهشگران در مورد میزان استروژن و پروژسترون موجود در بدن زنان نسبت آنها به همدیگر و این که این دو هورمون مثلا در دوره بارداری و وضع حمل چقدر افزایش یا کاهش می یابند تحقیقاتی به عمل آورده اند. اما بین آنها و بروز افسردگی رابطه ای پیدا نکرده اند. هورمون ها به طور مستقیم باعث بروز افسردگی در زنان نمی شوند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد