images

 زنانی که دوره انتقال به یائسگی شان بیش از دو سال به طور بینجامد در معرض خطر ابتلا به افسردگی ر قرار دارند طول کشیدن مدت ابتلا به علائم و نشانه هایی همچون گر گرفتگی و تعریق شبانه باعث می شود که خواب زنان ختل شود و آنان به لحاظ هیجانی فرسوده شوند. آن دسته از زنانی که سابقه سندرم پیش از قاعدگی یا سابقه افسردگی بعد از زایمان دارند هم در دوره انتقال به یائسگی در معرض خطر ابتلا به افسردگی هستند. این زنان ممکن است بخشی از آن زیر گروهی باشند که به نظر می رسد در دوره های تغییرات هورمونی مستعد ابتلا به افسردگی هستند اگر چه در این مورد هم هیچ گونه مدرکی دال بر این که صرف تغیرات هورمونی باعث افسردگی زنان در این دوره می شود وجود ندارد.
استرس های زندگی بزرگ ترین عاملی هستند که زنان را در این دوره یعنی دوره انتقال به یائسگی در معرض خطر قرار می دهند. در این دوره از زندگی زنان مسائل زیادی وجود دارد. ممکن است آنها از والدین بیمار خود مراقبت کنند یا آن که در سوگ والد از دست رفته خود باشند یا این که خودشان مشکلاتی جدی در زمینه سلامت داشته باشند. ممکن است مثل همه ما با مشکلات مالی یا شغلی دست به گریبان باشند. انواع رویدادهای زندگی که باعث بروز افسردگی در زنان در دوره انتقال به یائسگی می شوند همان هایی هستند که در سایر دوره های زندگی آنها را به افسردگی مبتلا می کنند.