images

در زندگی ما زنان و دختران دو دوره وجود دارد که در طی آنها هورمون های بدن ما به شدت افزایش پیدا می کنند و ما در این دوره ها بیشتر از سایر دوره های زندگی خود در معرض خطر هستیم. آن دو دوره عبارتند از: دوره بلوغ و دوره بارداری. اما همان طوری که قبلا دیدیم بین افسردگی ما زنان و تغییرات شدیدی که در ترشحات هورمونی ما روی می دهد هیچ گونه رابطه مستقیمی وجود ندارد پس ای سوال مطرح می شود که چه عوامل دیگری ممکن است به افسردگی ما در این دوره ها منجر شوند؟
پاسخ این است که هم بلوغ و هم بارداری هر دو حوادث بسیار مهمی در زندگی ما دختران و زنان هستند. بدن دخترانی که در سنین بلوغ یعنی در آستانه زن شدن هستند در حال تغییر است. آنها از آمیزش جنسی آگاهی بیشتری پیدا می کنند. آنها به لحاظ هیجانی و شناختی هم در آستانه بلوغ قرار دارند مغز نوجوانان به اندازه مغز کودکان نوپا دستخوش رشد و نمو گسترده می شود. کنار آمدن با همه این مسائل برای یک دختر چهارده ساله کار دشواری است. بدن زنان باردار هم که در آستانه مادر شدن قرار می گیرند دستخوش تغییر می شود. آنها با چالش ها و پاداش های مادر شدن مواجه می شوند که در سراسر عمرشان ادامه خواهد یافت. زندگی آنها دیگر مثل سابق نخواهد بود. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که در طول دو دوره بلوغ و بارداری دختران و زنان به علت تغییرات روانی و اجتماعی متعددی که با آنها مواجه می شوند در خطر ابتلا به افسردگی قرار می گیرند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد