stress

کورتیزول هورمونی است که نزدیکترین ارتباط را با استرس دارد. به طور طبیعی به محض این که میزان هورمون کورتیزول در بدن به حد معینی می رسد سیستم دیگری وارد عمل می شود تا واکنش به استرس را متوقف سازد. اما بعضی وقت ها این سیستم متوقف سازنده به درستی کار نمی کند. ممکن است علت آنباشد که شما نوعی از این سیستم متوقف سازنده را به ارث برده اید که واکنش آن به استرس کند و نیازمند زمان زیادی است. ممکن است همواره جزء کسانی بوده باشید که برای غلبه بر ناراحتی به زمان زیادی نیاز داشته  اید چنانچه سیستم متوقف سازنده بدن به درستی کار نکند بدن به ترشح هورمون کورتیزول ادامه می دهد. بعد از چند روز بالا بودن سطح هورمون کورتیزول در بدن به تدریج احساس خستگی، درماندگی و افسردگی می کنیم.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد