th-9

کسانی که به افسردگی پس از زایمان دچار می شوند از چه روش های مراقبتی باید کمک بگیرند تا بتوانند از عوارض این مشکل روحی در امان بمانند بد نیست توصیه های ما را در این زمینه بخوانید

 برخی به این باور هستند که با درمان و عبور از افسردگی پس از زایمان زن ها به زندگی عادی خود باز می گردند. این در حالی است که تحقیقات اخیر روان شناسان نشان از دارد که تجربه کردن این نوع از افسردگی تا مدت ها همراه آنها خواهند ماند و بر تصمیم آنها برای بارداری های مجدد اثری غیر قابل انکار می گذارد.

بر این اساس، آن دسته از زنانی که افسردگی پس از زایمان را تجربه کرده اند به سختی حاضر به تحمل دوباره این دوران می شوند، زنانی که اغلب بیش از دو بچه ندارند. در واقع، افسردگی پس از زایمان به شکل عجیبی تمایل زنان برای بارداری های مجدد را کاهش می دهد، به ویژه اگر این پدیده پس از اولین بارداری به سراغشان بیاید. به گفته متخصصان: شاید این گروه حاضر باشند یک بار دیگر 9 ماه بارداری را تجربه کنند ولی احتمال رسیدن این عدد به سه به ندرت اتفاق می افتد.

هر چند نمی توان از وجود یک رابطه علت و معلولی میان این دو پدیده سخن گفت؛ اما افسردگی پس از زایمان به شکل غیر قابل انکاری احتمال بارداری را مجدد را کاهش می دهد. عاملی که می تواند جزء یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش خانوارهای تک فرزندی باشد.

منبع usnews