images

جسم و ذهن ما با یکدیگر مرتبط اند. آنچه در جسم ما رخ می دهد بر خُلق و خوی ما واز جمله بر احساس افسردگی ما تاثیر می گذارد. تا به اینجا چنین به نظر می رسد که هورمون های جنسی زنان نقش مستقیمی در افسردگی آنان ندارند اما عوامل ژنتیکی در این امر دخالت دارند. افسردگی به صورت خانوادگی منتقل می شود. آنچه موقع به ارث بردن خطر ژنتیکی به ارث می بریم ژن خاصی نیست که به افسردگی منجر می شود. بلکه ممکن است این تمایل را به ارث ببریم که در برابر استرس به شدت از خود واکنش نشان دهیم یا آن که متوقف ساختن واکنش بدنمان به استرس برایمان دشوار باشد یا آن که هر دو این زمینه ها را به ارث ببریم. چنانچه کودکی دستخوش استرس شدیدی شود که کنترل کمی بر آن دارد بدن او چگونگی واکنش نشان دادن در برابر استرس را یاد می گیرد. حوادث استرس زای زندگی یا عوامل استرس زای مزمن و غیر قابل پیش بینی که در هر بار وقوع بدتر می شوند باعث بروز وهله های افسردگی می گردند. در بسیاری از زنان همراه بودن استرس های زندگی با سیستم واکنش به استرس بدنشان که بیش از حد معمول در برابر استرس از خود واکنش نشان می دهد می تواند به افسردگی منجر شود.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد