images

در اوایل سال هایی که مطالعه در مورد استرس آغاز شده بود پزشکی به نام استنلی سارنف مشاهده کرد که استرس بخشی طبیعی از زندگی است. او اظهار داشت: فرایند زندگی عبارت است از متحمل استرس شدن و واکنش شما به آن. با این حال هر حادثه استرس زای زندگی یا یک دوره استرس مزمن ممکن است به افسردگی شخص منجر شود. حال سوال این است که چنانچه استرس امری عادی است پس چرا همه به افسردگی دچار نمی شوند؟

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد