images

وقتی زنی افسرده می شود احتمال دارد به گونه ای رفتار کند که استرس بیشتری به خصوص از نوع بین فردی به بار بیاورد. از آن جایی که استرس هم عامل افسردگی و هم یکی از پیامدهای آن است در این گونه مواقع زنان در یک دور باطل گرفتار می شوند.
درباره این که چرا افسردگی می تواند استرس شخص را بدتر کند حداقل سه دلیل وجود دارد. نخست اینکه افسردگی بر روابط زنان با شریک زندگی و فرزندانشان تاثیری منفی می گذارد. اعضای خانواده خیلی زود از دست یکدیگر عصبانی می شوند و در نتیجه اختلافات بیشتری در منطل پیش می آید.
دوم این که افسردگی در توانایی ما در حل مسائل اختلال ایجاد می کند. خلق منفی ما بر نحوه نگرش مان به مسائل تاثیر می گذارد و باعث می شود که به حل شدن مسائل پیش آمده بدبین باشیم. معمولا آن قدر احساس درماندگی می کنیم که حتی قدمی برای حل مسائل بر نمی داریم. موقعی که در مورد مسائل فکر می کنیم نمی توانیم تمرکز خود را بر آنها حفظ کنیم و تصمیم گرفتن برایمان مشکل می شود. علائم و نشانه های افسردگی توانایی ما را در درست کنار آمدن با استرس تحت الشعاع قرار می دهند.
سوم این که همان طور که بیان کردم وقتی افسرده هستیم سیستم پاسخدهی به استرس در بدنمان فعال می شود. پس از فعال شدن این سیستم بدن ما حتی در برابر استرس های ضعیف هم به شدت واکنش نشان می دهد از آنجا که فاقد صبر و حوصله لازم برای کنار آمدن با دیگران هستیم برای ما یک مخالفت جزئی می تواند به یک تعارض بزرگ تبدیل شود یک مشکل کوچک به صورت فاجعه در می آید.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد