woman+depressed+2

در این حین که برای حل مشکل راه حل ها و ایده های مختلف را امتحان می کنیم احتمال زیادی وجود دارد که به راه حلی دست پیدا کنیم که موثر واقع شود. برخورداری از قدرت تاثیرگذاری این احساس ما را تایید می کند که بر مشکل پیش آمده کنترل داریم.
چنانچه بر این عقیده باشیم که حداقل تا حدودی مشکلات را در کنترل خود داریم احتمال کمتری وجود دارد که احساس افسردگی کنیم. یکی از راه های غلبه بر افسردگی به دست گرفتن کنترل موقعیت استرس زاست. اما انجام چنین کاری همیشه آسان نیست. از دید آنا بیل کاملا بر زندگی او مسلط بود. به نظر می رسید آنچه او می خواست برای شوهرش بیل اهمیتی نداشت. آنا چه
می توانست بکند تا بار دیگر کنترل زندگی اش را به دست بگیرد؟ پاسخ این است که او بعد از جدایی از شوهرش می توانست برای در کنترل گرفتن اوضاع به زادگاه خود برگردد. اما او نیز ماندن بسیاری از زنان افسرده بر این باور بود که بر استرس زندگیش تسلط ندارد. به این ترتیب به جای آن که به شهر زادگاه خود برود در شهر جدید شغلی برای خود پیدا کرد. چرا آنا به این کار اقدام کرد؟ معمولا زنان افسرده به دلایل متعددی احساس درماندگی می کنند. وقتی در مورد ماجرای زندگی آنا مطالب بیشتری بدانید آن وقت متوجه می شوید که چرا او احساس می کرد که کنترل کمی بر زندگیش دارد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد