دپرس1

یکی از قوی ترین راه های مقابله با استرس وافسردگی رو آوردن به دوستانی است که به آنها اعتماد داریم و می توانیم از آنها کمک و حمایت عاطفی دریافت کنیم. آنچه اهمیت دارد این است که ما از دوستانی که داریم رضایت داشته باشیم. نیاز داریم که حداقل یک نفر در زندگیمان باشد که بتوانیم به او اعتماد کنیم. که بتوانیم به صراحت با او حرف بزنیم و مطمئن باشیم که دیدگاه ما را درک می کند این بدان معنا نیست که چنین فردی همیشه موافق نظرهای ما باشد. این که چنین شخصی از دیدگاه ما به موضوعات نگاه کند به این معناست که بتواند صرف نظر ا ز احساس شخصی خود درک کند که چرا چنان احساسی داریم. هم چنین به این معناست که ما باور داریم که چنین فردی قلبا مصالح و نافع ما را در نظر می گیرد. معتقدیم که هر توصیه ای که به ما بکند برای کمک به ما است. چنین شخصی می تواند یکی از دوستان، اقوام، والدین یا همسر یا محبوب ما باشد. چنین شخصی محرم راز ما است.
مادامی که زندگی زنان به خوبی پیش می رود آنان می توانند بدون وجود چنین فردی زندگی خود را بگذرانند. اما وقتی گرفتار استرس می شوند کیفیت روابط آنها برایشان اهمیت زیادی پیدا می کند. اگر زنی صرفا یک نفر را در دسترس داشته باشد که بتواند از حمایتش برخوردار شود در این صورت در هنگام مواجهه با استرس های شدید زندگی از گرفتار شدن به افسردگی در امان می ماند. داشتن شریک زندگی حمایتگر به خصوص برای زنان اهمیتی حیاتی دارد. والدین و سایر اقوام منافع حمایتی بسیار مهم دیگری برای زنان هستند به خصوص برای زنی که در فاصله ای نزدیک به خانواده اش زندگی می کند و اغلب آنها را می بیند معمولا اقوام و شریک زندگی محبوب ما بیشتراز دیگران به ما احساس مهربانی و تعهد می کنند.
چنین چیزی می تواند مبین این باشد که برای زنان استرس بین فردی از چه رو این قدر سنگین است. تعارض و تنش موجود در روابط نه تنها استرس ازست بلکه باعث می گردد که فرد از منابع حمایتگر مهم خود نیز محروم می گردد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد