استفاده از آنتي بيوتيك هاي دهاني در درمان عفونت‌ مجاري ادراري از تزريق IV موثرتر است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري مديكال نيوز، با توجه به علائم حاد عفونت‌هاي مجاري اداري، استفاده طولاني مدت از كپسول‌هاي آنتي بيوتيك در درمان اين بيماري UTI موثر است.
همچنين، بنابر اظهارات آنت پل استاد دانشگاه پزشكي فريبرگ، به نظر مي‌رسد در پرتو اين مطالعات جديد پزشكان از آنتي بيوتيك‌هاي دهاني براي درمان UTIاستفاده كنند.
اين گزارش مي‌افزايد، با استفاده از اين روش نياز به بستري بيماران دربيمارستان كمتر مي‌شود و علاوه بر آن در هزينه‌هاي بيمارستان و داروي بيمار صرفه جويي مي شود.
براساس اين گزارش، سالانه بيش از دو ميليارد دلار صرف درمان كودكان مبتلا به UTI كه والدينشان از عهده مخارج آن بر نمي‌آيند مي‌شود.
همچنين استفاده از آنتي بيوتيك ‌هاي دهاني بايد تحت نظر پزشك و با علم به اين مورد كه بيمار توانايي استفاده از اين نوع آنتي بيوتيك‌ها را داشته باشد انجام شود.
يادآور مي‌شود، از 15 تحقيقي كه روي 1743 بيمار مبتلا به UTI حاد بوده، 9 تحقيق به استفاده از آنتي بيوتيك هاي دهاني پاسخ مثبت داده‌اند.