images

استرس، بخشی طبیعی از زندگی است اما استرس معمولی به افسردگی منجر نمی شود. آن استرسی که می تواند زنان را به افسردگی مبتلا کند استرسی است که متضمن کوچک و بی ارزش بودن با او باشد. لیزا در مقام مادر وهمسر مورد تحقیر قرار گرفت آنا را شوهرش طرد کرد سوزان شواهد متعددی در اختیار داشت که حاکی از آن بود که مادر موفقی نبوده است تریسی متقاعد شد که شوهرش مثل او را دوست ندارد. در هر یک از این موارد عامل استرس زا ضربه سنگینی برعزت نفس این زنان وارد آورد که تلویحات مهمی برای آینده آنها در بر داشت. آیا هیچ یک از ما زنان در چنین شرایطی به افسردگی دچار می شدیم؟ تصور من این است که بله. اما یکی از پارادوکس های افسردگی این است که این نوع حوادث منفی معمولا به کمک خود ما اتفاق می افتند. در فصل های بعدی شرح خواهم داد که زنان ناخواسته چگونه خود را در معرض حوادث بد و بزرگی قرار می دهد که به افسردگی شان منجر می شوند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد