depression

بین نقش های جنسیتی و افسردگی رابطه وجود دارد. در دهه 1975 بود که پژوهشگران برای اولین بار متوجه شدند که همه زنان به یکسان در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار ندارند. بلکه زنان متاهل بیشتر از زنان مجرد در معرض این خطر هستند. هم چنین این دسته از زنان بیشتر از شوهرانشان در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند که خود موضوع تعجب آوری است زیرا دو همسر در زندگی مشترک خود در معرض استرس مشابهی قرار می گیرند. با این حال به نظر می رسد ازدواج از مبتلا شدن مردان به افسردگی محافظت می کند. با در نظر گرفتن تمامی ترکیب های احتمالی عوامل جنسیت وضعیت تاهل و صاحب فرزند بودن نتیجه می گیریم که مردان متاهل در معرض کمترین خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند و زنان متاهلی که فرزندان خردسال دارند در معرض بیشترین خطر هستند. زنی که در معرض بیشترین خطر ابتلا به افسردگی قرار دارد زنی است که مطابق نقش جنسیتی خود زندگی می کند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد