learn2

کودکان نقش های جنسیتی خود را هم چنین از طریق نگاه کردن یاد می گیرند. پس از آن که کودکان به اهمیت جنسیت پی بردند به کارهایی که افراد هم جنسشان انجام می دهند توجه می کنند و از آنها تقلید می کنند به خصوص در صورتی که انتظار داشته باشند که با این کار مورد پاداش قرار بگیرند. می بینند که مادر از خواهر بزرگترشان به خاطر کمکی که در کارهای خانه کرده است قدردانی می کند. پدر از برادر بزرگترشان به خاطر کمک به تعمیر چیزی تشکر و قدردانی می کند. کودکان کم سن و سال وقتی می بینند که این گونه رفتارها مورد پاداش قرار می گیرند از آنها تقلید می کند کودکان بر اساس آنچه در خانواده شان مشاهده می کنند درباره این که دخترها و پسرها باید به چه کارهایی بپردازند اعتقادات محکمی پیدا می کنند و رفتارشان رامطابق با آنها شکل می دهند

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد