woman

نقش جنسیتی زنانه چنان دشوار است که زنان ممکن است احساس کنند که هیچ وقت نمی تواند کار خود را به خوبی انجام دهند. برای بسیاری از زنان چیزی بدتر از این نیست که احساس کنند مادر خوبی نیستند. در صورتی که انتظارات ما از مادران واقع بینانه نیست. از ما زنان انتظار می رود که صبور باشیم فرزندان خود را تربیت کنیم و خودمان را فدای خانواده کنیم از ما انتظار می رود که از کوره در نرویم و این که مبادا به قدری خسته باشیم که نتوانیم به حرف های فرزندانمان گوش کنیم. گویی ما باید همیشه بدانیم که مسائل و مشکلات آنها را چگونه حل کنیم وهیچ گاه نباید خودمان نیازهایی داشته باشیم که سد راه برآورده شدن نیازهای آنها قرار بگیرد. اما واقعیت این است که مادر بودن کار دشواری است و مادر هم انسان است از هیچ زنی نمی توان انتظار داشت که همیشه در حد ایده آل باشد. اما در انجام این کارها چند روزتعطیلی خوب است؟ پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد و زنان همچنان تلاش می کنند تا تکالیف خود را در حد کمال انجام دهند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد