images

برای زن دشوار است که به این نتیجه برسد که در مقام مادر و همسر کار خود را به اندازه کافی به خوبی انجام داده است بسیاری از کارها نتایج ملموسی دارند مثلا پروژه هایی که باید در موعد مقرر به اتمام برسند انبوه نامه هایی که باید از صندوق نامه ها بیرون آورده و بررسی شوند مشتری هایی که باید به آنها سرویس داد، نامه هایی که باید خواند یا نوشت، یا پرونده هایی که باید آنها را بست. مشاهده نتیجه این کارها در ما احساس موفق بودن ایجاد می کند و با مشاهده این که حجم عظیمی از کار را به انجام رسانده ایم احساس خوبی پیدا می کنیم. اما احساس موفقیت مرتبط با نقش جنسیتی زنانه احساسی گذرا است: غذایی که پخت آن یک ساعت طول کشیده ظرف ده دقیقه خورده
می شود، خانه تمیز و مرتب به محض برگشتن بچه ها از مدرسه نامرتب می شود لباس ها بعد از یک بار پوشیده شدن دوباره کثیف می شوند. کارهای مرتبط با نقش جنسیتی زنان هرگز کاملا تمام
نمی شوند به محض این که کاری به اتمام می رسد کار دیگری جای آن را می گیرد. موفقیت های بزرگ از قبیل داشتن فرزندانی خوش رفتار و خوشبخت موارد معدودی هستند که به فاصله زیاد پیش می آیند و از ابتدا قابل مشاهده نیستند. طبیعت پایان ناپذیر کار زنانه هم بر این احساس آنها که به اندازه کافی از عهده کارها بر نمی آیند می افزاید.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد