98

هیچ تجربه ای به اندازه تجربه بچه به دنیا آوردن زن را از نقش جنسیتی خود آگاه نمی کند. به نظر می رسد بعضی از زنانی که به افسردگی بعد از زایمان دچارند بر اثر فشار این نقش دارند از پا در
می آیند. چنین زنانی احساس می کننددر برابر مسئولیت مادر شدن درمانده شده اند. برای آن آمادگی لازم را ندارند آنها در این گونه مواقع به رابطه خود با مادرشان فکر می کنند که چه خوب بوده باشد و چه بد می ترسند که نتوانند به خوبی از عهده وظایف مادری برآیند. این قبیل زناناغلب شوهری دارند که در کارهای خانه و مراقبت از کودک مشارکت نمی کند و قدر تلاش زنانشان را برای مادر خوبی بودن نمی شناسند و باعث می شود که آنها احساس تنهایی و بی کفایتی کنند. بنا به تجربه بالینی من شوهران از پدر شدن خود مستاصل می شوند اما این امر از دید همسران آنها مخفی می ماند به این دلیل که تنها چیزی که مشاهده می کنند این است که شوهرشان در خارج از منزل خود را با کار و فعالیت مشغول می کند.
چنین چیزی بخشی از احساسی بود که تریسی داشت. مراقبت از پسرش او را مستاصل کرده بود از این که نمی تواست در طول روز کارهای زیادی انجام بدهد سرخورده شده بود. برای او همان کافی بود که بتو.اند هر روز از فرزندش مراقبت کند و یک کار دیگر را هم به خوبی انجام دهد اما تریسی از این وضعیت رضایت نداشت. مت نیز از همسر خود حمایت های لازم را به عمل نمی آورد. او با بر عهده نگرفتن بخشی از کارهای تریسی در واقع این پیام را به او منتقل می کرد که زنش می بایست از عهده همه کارها بر می آمد. مثل همه مردانی که تازه پدر شده اند او نیز شب وارد خانه ای می شد که نامرتب بود و شام هم حاضر نبود و از همسرش می پرسید که پس سراسر روز به چه کاری مشغول بوده است.
به نظر می رسد مت هم به وضعی مانند زن ها به افسردگی بعد از زایمان مبتلا شده بود از این لحاظ که ظاهرا خود را با کار و فعالیت مشغول می کرد و به تریسی و پسرش علاقه ای نشان نمی داد.
بی علاقگی آشکار او به تریسی و فرزندش باعث شد که تریسی نتیجه بگیرد که مت او را دوست ندارد و از بچه دار شدنشان ناراضی است. اما به گمان من مت هم به اندازه تریسی از پدر شدن مستاصل شده بود.
بعد از چند روز جلسه زوج درمانی تریسی دریافت که بخشی از علت این که مت مدام کار می کرد این بود که خود را تحت فشار نقش جنسیتی مذکر برای تامین خانواده می دید. مردانی که به تازگی پدر شده اند اغلب احساس می کنند که در بیرون پیوند صمیمی میان همسرشان با نوزاد تازه به دنیا آمده خود قرار گرفته اند. از آنجا که آنها نمی دانند که خود را چطور به آن رابطه وارد سازند به کار رو می آورند که آن را می شناسند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد