depress9

بعضی از پژوهشگران احتمال می دهند که آن دسته از ویژگی های شخصیتی دختران و زنان را که جامعه برایشان مناسب می داند می تواند زیادتر بودن افسردگی در آنها را توجیه کند. این پژوهشگران می خواهندبدانند که آیا این ویژگی ها باعث می شوند که زنان در معرض خطر افسردگی قرار بگیرند. با کمال تعجب ویژگی های مثبتی همچون همدلی و صمیمیت، ارتباطی با افسردگی ندارند. اما آن دسته از زنانی که شخصیتشان به گونه ای است که به شدت مایل اند از دیگران مراقبت کنند به میازن بیشتری به افسردگی دچار می شوند.
روان شناسی به نام دانا جک با دوازده زنی که افسرده بودند مصاحبه کرد و بعد از اتمام دوره افسردگی آنان نیز یک بار دیگر با آنها به مصاحبه پرداخت. او از آن ها خواست تا در مورد افسردگی خود و این که چرا چنین احساسی به آنها دست داده بود با او حرف بزنند. یافته های او در کتابی با نام مهر سکوت بر دهان خود زدن به چاپ رسید. من غالبا در درمان زنان افسرده از آنان
می خواهم که این کتاب را مطالعه کنند به این دلیل که این کتاب تصویری از افسردگی به دست
می دهد که با آنچه این زنان در خود می یابند شباهت زیادی دارد.
برای یازده نفر از دوازده زنی که مورد مصاحبه قرار گرفتند افسردگی واکنش آنها در برابر مسائل و مشکلات مهمی بود که در روابطشان به خصوص در روابط آنها با شوهرشان پیش آمده بود. این زنان ازدواج خود را سرد و بی روح توصیف می کردند  اما به دلیل آن که از لحاظ مالی به شوهر خود متکی بودند نمی توانستند از شوهرشان جدا شوند. ده نفر از این دوازده نفر خارج از منزل کار نمی کردند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد