Sleep-Walking-Man
پیاده روی در هنگام خواب چه آسیب هایی به همراه دارد چه مواردی را باید رعایت کنیم تا این اتفاق برای فرزندانمان نیفتد توصیه های پزشکان و روانشناسان در این زمینه چیست؟

 شاید شما نیز دیده باشید که افراد هنگام خواب از تخت بلند می‌شوند و به طور ناخودآگاه راه می‌روند و خود را از این سو به آن می‌کشند. راه ارفتن هنگام خواب نوعی اختلال در خواب محسوب می‌شود که بهتر است هرچه زودتر درمان شود. مشکل راه رفتن در خواب در کودکان می‌تواند خطرناک‌تر از سایر افراد باشد.
راه رفتن در خواب برای کودکان خطرناک است زیرا ممکن است با اشیاء برخورد کنند یا از ارتفاعی مانند پله‌ها سقوط کنند و یا حتی هنگام راه رفتن از خانه خارج و گم شوند. کودکانی که دچار این مشکل هستند طی خواب ممکن است چندین بار زمزمه کنند و حرفی را با خود بزنند.
بسیاری افراد بر این باورند که زمانی که کودکاش در خواب راه می‌رود باید او را بیدار کنند اما این راه حل توصیه نمی‌شود زیرا با این کار به آن‌ها شوک وارد می‌شود. اینگونه آن‌ها خود را در محیطی غریبه با افرادی ناآشنا تصور می‌کنند و وحشت می‌کنند. راه رفتن در خواب از 3 تا 12 سالگی می‌تواند در کودکان اتفاق بیفتد.
این اختلال به طور معمول در سه ساعت اولیه خواب ممکن است اتفاق بیفتد و خود افراد از آن آگاه نیستند و آن را به یاد نمی‌آورند. برای کمک به رفع این اختلال در کودکان سعی کنید اشیاء و مانع‌ها را هنگامی اینکه در خواب راه می‌روند جمع‌آوری کنید و از آن‌ها مراقبت کنید و درها و پنجره‌ها را قفل کنید.
در دوره‌ای خاص از زندگی کودکان ممکن است آن‌ها با این عارضه مواجه شوند و رویدادهای تلخ و دلهره‌آور، کمبود خواب، بدخوابی، نگرانی می‌تواند این اختلال را تشدید کند. این اختلال تا زمانی که به یک عادت و رویدادی مداوم تبدیل نشود نگران کننده نمی‌باشد اما در صورت تکرار آن حتما به پزشک مشورت کنید.
منبع: Medical Observer PH