index

بسیاری از زنانی که به درمان آنها مشغول هستم به من می گویند که روابط رومانتیک آنها سرد و بی روح است. آنها از افتی تدریجی در روابط رومانتیک خود با شریک زندگی شان صحبت می کنند از زمانی آغاز شده

شده که آنها  احساس کردند او از آنها انتقاد می کند و آنها را مورد تحقییر و تمسخر قرار می دهد. این زنان سخت تر از گذشته تلا ش می کنند تا همسران خوبی باشند. آنها افکار و احساسات خشمگینانه خود را سرکوب می کنند. آنها نیازهای خود را کنار می گذارند تا آنچه را که نیازهای شریک زندگی خود تلقی می کنند برآورده سازند. برای مدتی به نظر می رسد مهر سکوت بر دهان خود زدن باعث بهتر شدن موقعیت می شود اما این راه حل همیشه موقتی است. چنانچه نتوانیم در یک رابطه صمیمانه به صورت واقعی رفتار کنیم در این صورت صمیمیتی هم در کار نخواهد بود. به تدریج این رابطه هر چه بیشتر به سردی خواهد گرایید و همان طور که خواهیم دید این وضعیت می تواند هم برای زن افسرده و هم برای شریک زندگی او بسیار دردناک باشد. اگر چه همان طور که درباره یزا و آنا خواهیم دید مهر سکوت بر دهان خود زدن کل ماجرا نیست اما جک توصیف جالی  از زندگی بسیاری از زنان افسرده ارائه می دهد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد