images

پر واضح است که دلجویی و مراقبت از دیگران فی نفسه چیز بدی نیست. بسیاری از زنانی که هیچ وقت به افسردگی مبتلا نشده اند هم گویی در توصیف های جک خودشان را مشاهده می کنند. به خصوص مادران ببر این باورند که مقدم دتانستن نیازهای خانواده بر نیازهای خود بخشی ضروری از مادری است. اما لازم است افراد خودشان تصمیم بگیرند که چه زمانی به ایثارگری دست بزنند و این که از چه چیزی مایه بگذارند و لازم است بدانند که قدر فداکاری آنها شناخته می شود و دیگران هم از خود برای آنها مایه می گذارند. وقتی زنان مراقبت از خانواده را وظیفه ای اجباری تلقی کنند نه چیزی که خودشان انتخاب کرده اند در این صورت در معرض ابتلا به افسردگی قرار می گیرند.
به لحاظ تجربه بالینی من، نقش های جنسیتی از آن رو با افسردگی ارتباط دارند که دختران و زنان می خواهند روابط هماهنگ و نزدیکی با دیگران داشته باشند. وقتی رابطه آنها با دیگران رابطه ای امن و سالم باشد حمایتگرانه است اما وقتی ناامن و پر از تعارض باشد قطعا برایشان زیان آور است. حقیقت این است که نگاه زنان به روابط خود با دیگران باعث می شود که در مواردی که رابطه آنها با سایرین با تعارض همراه باشد در برابر افسردگی آسیب پذیر شوند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد