images

خلق و خوی نوزاد نیز در چگونگی بروز رابطه دلبستگی نقش دارد. خلق و خو بخشی از شخصیت ماست که از بدو تولد با ماست. یکی از جنبه های خلق و خو واکنش به استرس است. بعضی از نوزادان آرام و اجتماعی هستند در حالی که بعضی دیگر به راحتی ناراحت می شوند و به آسانی آرام نمی گیرند. گفته می شود که نوزادان دسته دوم خلق و خوی کژخویی دارند. این قبیل نوزادان زیاد گریه می کنند و نیاز زیادی دارند که والدین آنها را آرام کنند و در مقایسه با نوزادان دیگر باری آرام شدن نیاز بیشتری دارند که پدر یا مادرشان آنها را در آغوش بگیرد و تکان دهند. این قبیل نوزادان ممکن است تاثیر منفی زیادی بر مراقبان خود بگذارند. به عنوان نمونه مادران آنها غلب از دست این نوازدان عصبانی هستند و از آنها شکایت می کنند. کودکان کژخو ممکن است توانایی والد خود را در گرم و صمیمی و بودن زیر سوال ببرند به خصوص در صورتی که پدر یا مادر کسی باشد که به راحتی تحت تاثیر استرس قرار می گیرد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد