baby

هدف اصلی کودکان کم سن و سال از دلبستگی عاطفی به پدر و مادر یا به یک مراقب این است که بتوانند به لحاظ جسمانی در امنیت باشند کودکی که نیازهای اساسی اش برآورده شود در کشف محیط پیرامون خود و رشد فردی از ازادی عمل برخوردار است. کودکانی که نیازهای اساسی شان برآورده نشود ممکن است مضطرب باشند و اضطراب آنها را از رسیدن به رشد فردی باز بدارد. این قبیل کودکان در آینده از امنیت روانی لازم برای کسب شهامت ورود به دنیای پر خطر بی بهره می مانند و قادر نخواهند بود دنیای پیرامون خود را کشف کنند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد