baby1

طبق نظریه دلبستگی زمانی که کودک احساس استرس، ناامنی، و ناراحتی کند به مراقبان خود رو می آورد تا بییند که آیا می تواند برای کسب آرامش، حمایت و برآورده ساختن نیازهای خود به آنها اطمینان کند یا خیر. پاسخ به سوال آیا می توانم به تو اطمینان کنم؟ عامل مهمی در چگونگی احساس او درباره خود و میزان اعتماد او به دیگران است.
کودکی که دلبستگی عاطفی ایمنی با والدین خود دارد مطمئن است که پاسخش به این سوال بله است. والدین چنین کودکی به نیازهای جسمانی و روانی او پاسخ می دهند. ممکن است آنها قادر نباشند ه تمامی مسائل و مشکلات فرزند خود را حل کنند یا آن که همیشه خواسته های او را برآورده سازند اما چنین کودکی احساس می کند که والدینش او را درک می کنند و نیازهای او در نظر گرفته می شوند. پدر و مادر چنین کودکی گرم و صمیمی هستند و به او علاقه مندند که خود این موضوع به کودک اطمینان می دهد که برای والدین خود فردی دوست داشتنی و مهم است که اینها مبانی عزت نفس هستند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد