85873
طبق آخرین تحقیقات روی دانشجویان پزشکی متوجه شدند این حرفه روی روحیات افراد علاقه مند تاثیرات منفی میگذارد و اکثر پزشکان جوان دچار استرس و افسردگی هستند

 بنابر مطالعه و تحقیقی که در آمریکا بر روی پزشکان جوان انجام شد، نشان داده شد که حدود یک سوم از آن‌ها به افسردگی مبتلا هستند. این موضوع می‌تواند تا حدی نگران‌کننده باشد زیرا افسردگی پزشکان می‌تواند حرفه و طبابت آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و تاثیرهای منفی بر نحوه درمان آن‌ها و بیماران داشته باشد.
این تحقیق که بر روی 17000 پزشک تحت آموزش انجام شد 54 مورد را مورد بررسی قرار داد.
مطالعات پیشین حاکی از شیوع بیماری افسردگی میان پزشکان رزیدنت بود و میزان افسردگی را در جامعه پزشکی حدود 29 درصد تخمین زده بود. دوره آموزش رزیدنتی دوره‌ای توام با استرس، فشار روحی و کمبود خواب است که کیفیت زندگی پزشکان جوان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
این مطالعه نشان داد که پزشکان رزیدنت نسبت به پزشکان دیگر فشار روحی بیشتری را تجربه می‌کنند. این فشار روحی و افسردگی در دوران رزیدنتی می‌تواند بر اثر مراقبت‌های بی‌کیفیت از بیماران و خطاهای پزشکی در این زمان باشد. از طرفی، افسردگی در بازه زمانی از زندگی فرد می‌تواند سلامت آینده او را تحت تاثیر قرار دهد و در او نهادینه شود. افسردگی در میان پزشکان رزیدنت می‌تواند بیماران و نحوه درمان‌ها را تحت تاثیر خود قرار دهد.
منبع: Medical Observer PH, Daily Mail