images

بدون وجود والدین دیوانه کمدین ها موضوعی برای مطرح کردن نداشتند. وودی آلن این موضوع را بارها مطرح کرده که وقتی والدینش فهمیدند که او را ربوده اند اتاق او را از اجاره بیرون آوردند. رادنی دینجرفیلد می گفت که می دانست والدینش او را دوست ندارند زیرا اسباب بازی هایی که با خود به داخل وان حمام می برد رادیو و توستر بودند. در جامعه ما دیوانه فرض کردن خانواده خود امری عادی است اما چنین نیست که بعضی از خانواده ها صرفا به طور طنزآمیزی دیوانه باشند بلکه به صورتی دیوانه اند که به فرزندانشان آسیب می زنند. وودی آلن و رادنی دینجر فیلد از این رو خنده دارند که می دانیم آنها مبالغه می کنند. اگر والدینی به امنیت فرزند خود واقعا بی توجه باشند آن والدین را والدینی ضعیف و حتی خطرناک به حساب می آوریم.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد