index.jpg1

بعضی از فرزند پروری ها با معیارها و انتظارات جامعه مغایرت دارند. در این فصل به بی توجهی و سوء استفاده جسمانی از کودک خواهیم پرداخت که امنیت جانی او را به خطر می اندازد. در پست های بعدی به سوء استفاده جنسی از کودکان اشاره خواهم کرد. هر دویاین رفتارها بر احتمال ا فسرده شدن کودکان تاثیر بسیار زیادی می گذارند. بدرفتاری های دوران کودکی میزاناسترسی را که زنان در زندگی آتی خود با آن مواجه می شوند افزایش می دهند. بدرفتاری هم چنین باعث ترس و نگرانی زنان از دیگران می گردد و موجب میشود که آنان برای دریافت کمک و حمایت لازم برای مقابله با استرس به دیگران رو نیاورند. همه این عوامل می تواند روشن کند که چرا بدرفتاری با زنان در دوران کودکی آنها می تواند آنها را در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دهد.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد