images

 

والدینی که فرزندان خود را مورد سوء استفاده جسمانی قرار می دهند در مقایسه با والدینی که از فرزندان خود غفلت می کند به سهولت بیشتری خشمگین می شوند. در خانواده آنها اختلاف ها و تعارض های بیشتری وجود دارد و به احتمال زیاد خود آنها در خانواده هایی بزرگ شده اند که در آنها برای حل مسائل و مشکلات خانواده از خشونت استفاده می شده است. این قبیل خانواده ها اغلب انتظارات غیر واقع بینانه ای از فرزندان خود دارند و در مواقعی که فرزندان آنها نتوانند آن انتظارات و خواسته ها را برآورده کنند با خشونت و خشم با آنها برخورد می کنند. به طور کلی احتمال زیادی وجود دارد که والدینی که فرزندان خود را مورد سوء استفاده جسمانی قرار می دهند والدینی مستبد باشند.
این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد