stress

در مقایسه با سایر زنان برای زنانی که در دوران کودکی مورد بدرفتاری قرار گرفته اند حوادث استرس زای بیشتری پیش می آید. این قبیل زنان به خصوص در روابط نزدیک با استرس زیادی روبه رو می شوند. در نتیجه ممن است این گروه از زنان تا حدودی به این دلیل در خطر ابتلا به افسردگی باشند که نسبت به سایر زنان با استرس بین فردی بیشتری مواجه می شوند. زنان هر قدر تحت استرس بیشتری قرار بگیرند احتمال بیشتری وجود دارد که به افسردگی مبتلا شوند.
علاوه بر این زنانی که در دوران کودکی با آنها بدرفتاری شده و زنانی که در این دوره با آنها بدرفتاری نشده است در شیوه مقابله با استرس تفاوت های زیادی مشاهده می شود. زنانی که در دوران کودکی مورد بدرفتاری قرار گرفته باشند سعی می کنند در بزرگسالی با اجتناب از مشکلات نادیده گرفته شدن شان با این وضعیت مقابله کنند که ا ین شیوه می تواند به افسردگی منجر شود. علاوه بر این احتمال کمتری وجود دارد که این قبیل زنان باور داشته باشند که اففراد دیگری هستند که می توانند نیازهای روانی و عاطفی آنها را برآورده کنند به این دلیل که چنین شیوه مقابله ای آن چیزی نبوده که در دوران کودکی در خانواده خود یاد گرفته اند. آنها در خانواده های خود یاد گرفته اند که باید از خودشان به تنهایی مراقبت کنند این که برای کمک کردن به آنها کسی در دسترس نیست و حتی شاید فکر کنند که دیگران اهمیتی به ناراحتی آنها نمی دهند و به همین دلیل رجوع کردن به آنها بی فایده است.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد