index

جفری میسون در کتابی تحت عنوان رنجش ناشی از حقیقت واکنش جامعه علمی را به نظر فروید این گونه بیان می کند: آنها بی اندازه ناامید شدند هر چه باشد در قرن نوزدهم وین هم مانند بسیرای دیگر از شهرهای اروپایی جایی نبود که در آن مسائل جنسی آشکارا مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. در این زمینه خود فروید دچار تردید شد زیرا برای آنکه تعداد زیاد بیماران هیستریایی در آن زمان عده بسار زیادی از کودکان می بایست مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بوده باشند. او
می خواست بداند که کجا  اشتباه کرده است.
فروید در سال 1905 رسما نظر خود را درباره مورد سوء استفاده جنسی واقع شدن پس گرفت. اما مدرکی که در آنها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن و آشفتگی روانی به هم مرتبط می شوند چنان قاطع اند که در یکصد سال گذشته این ارتباط بارها و بارها از نو مطرح شده است. یک روان پزشک فرانسوی به نام پیر ژانه به طور مستقل به همان نتیجه ای رسید که فروید رسیده بود او به خصوص به جای تجاوز جنسی بر واژه ضربه روانی تاکید کرد. رویداد آسیب زا برای شخصی که متحمل آن می شود حادثه ای است شوک آور، ترسناک و کوبنده که برای امنیت او یک تهدید به حساب می آید.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باش