images

افرادی که به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا باشند دستخوش دو حالت احساسی جداگانه هستند. در یک حالت به شدت وحشت زده هستند. آنها زیر بمباران افکار تصاویری که آنها را از خواب بیدار می کند و کابوس های روشنی در مورد حادثه ای که به آنها آسیب روانی رسانده است قرار دارند. در حالت دیگر احساس کرختی می کنند و این که از دنیا منقطع شده اند. آنها از فکر کردن در مورد حادثه آسیب زا خودداری می کنند و ممکن است حتی در مورد آن دچار فراموشی نیز شده باشند. در حالی که بعضی از افرادی که به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا هستند به تناوب در یکی از این دو حالت قرار می گیرند. اما بعضی دیگر سالیان زیادی را در کرختی و بریدگی از دنیا طی می کنند.
فراموش کردن حادثه ای که آسیب زا بوده شکلی از گسست است. عقیده بر این است که گسست تلاشی عادی برای حفاظت از ما در برابر حوادث کوبنده است که یا از طریق فراموش کردن آن حوادث صورت می گیرد یا از طریق فاصله گرفتن از آنها به نحوی که واقعی به نظر نرسند تا تاثیر روانی آنها کاهش بیابد. برای مثال افرادی که دچار تصادف اتومبیل شده اند اغلب می گویند که احساس می کردند گویی دچار کندی حرکت شده اند یا شاهد تماشای فیلمی از خود هستند که هر دوی اینها اشکالی از گسست است. عقیده بر این است که افراد می خواهند با استفاده از گسست حالت کرختی و قطع رابطه با دنیا را که از اختلال  استرس پس از سانحه ناشی شده است حفظ کنند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باش