images

بسیاری از زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند ابراز می کنند که به تجارب گسستی دچار شده اند. برای مثال این قبیل زنان می توانند در هنگام وقایع دردناک از جمله زایمان احساس کنند از بدنشان خارج شده اند. وقتی کودکان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند ممکن است دارای این توانایی شوند که ا حساس کنند گویی دارند جسم خود را ترک می کنند و این احساس راهی برای کنار آمدن آنها با تجاوز است. این قبیل زنان هم چنین ممکن است حس های عجیب و غریبی را در خود بیابند که هیچ گونه توجیه پزشکی ندارند مثل دردی که غیر قابل توجیه است. اما بعدها ممکن است دریابند که این احساسات مستقیما به سوء استفاده جنسی از آنها مربوط است. برای نمونه زنی که در کودکی وادار به برقرار کردن ارتباط جنسی از راه دهان شده بود در بزرگسالی احساس خفگی می کرد. بعضی وقت ها این احساسات خاطرات جسم نامیده می شوند زیرا به نظر می رسد خاطراتی هستند که جسم از حوادث تجاوزهایی خاص در خود نگه داشته است.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باش