index

یکی از بخش های مهم درمان برای این قبیل زنان یاد گرفتن تسکین دادن خود در مواقعی است که احساس افسردگی می کنند. تسکین خود می تواند چیزهای ساده ای مثل دوش گرفتن، مورد ماساژ قرار گرفتن، یا رفتن به پیاده روی یا دویدن یا هر چیز دیگری باشد که شخص را آرام می کند. وقتی زن آرام می گیرد بهتر می تواند در مورد مسائل و مشکلات خود فکر کند هم چنین درمان به این قبیل زنان نشان می دهد که چگونه می توانند در مورد مسائل و مشکلات خود به طرز سازنده ای فکر کنند. درمانجو به کمک درمانگر می تواند مشکلات خود را به بخش های کوچک تر و قابل کنترل تری تقسیم کند احساسات ناخوشایند خود را بشناسد و طبقه بندی کند و راه حل های ممکن را در نظر بگیرد یا به وجود بیاورد. درمان خوب نه تنها به این قبیل زنان کمک می کند تا مسائل و مشکلات خود را حل کنند بلکه هم چنین به آنها کمک می کند تا به تنهایی نیز بتوانند از پس آنها بربیایند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد