images

برای این قبیل زنان تاثیر حمایتگرانه ارتباط برقرار کردن با دیگران بیشتر از زنان دیگر است اما این زنان با این مشکل نیز مواجهند که در روابط خود با دیگران مشکلات زیادی دارند. این قبیل زنان نمی توانند به راحتی با دیگران رابطه نزدیک برقرار سازند و به آنها اعتماد کنند آنها از روابط رومانتیک یا ازدواج فعلی خود رضایت زیادی ندارند و در این ارتباط ها دلبستگی ناایمن دارند. آنها مشکلات جنسی زیادتری دارند و احتمال زیادی وجود دارد که زنانی که قبلا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند بر اثر به وجود آمدن یک حادثه عشقی جدید باز هم مورد سوء استفاده جنسی یا جسمی قرار بگیرند. در نتیجه احتمال زیادتری وجود دارد که این قبیل زنان ازدواج نکنند یا در صورت ازدواج طلاق بگیرند. برای بسیاری از آنها برقراری رابطه با دیگران چنان دردناک است که ممکن است روی هم رفته از آن خودداری کنند.
قابل درک است که زنی که در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است در برقراری رابطه با دیگران مشکل داشته باشد. این سوء استفاده در متن رابطه ای اتفاق افتاده که در ابتدای آن میزانی از امنیت و اعتماد وجود داشته است کودکانی که در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشند یاد می گیرند که به دیگران نمی توان اعتماد کرد و از آنها کمک گرفت و در صورتی که کودکان آسیب ببینند دیگران اهمیتی نمی دهند تا از آنها مراقبت کنند. آنچه را که در اوایل زندگی در مورد دیگران یاد می گیریم به آینده خود نیز تسری می دهیم. به همین دلیل کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشند ممکن است فکر کنند که دیگران نیز از آنها سوء استفاده خواهند کرد. در نتیجه هیچ وقت واقعا به دیگران اعتماد نمی کنند و به آنها خیلی نزدیک نمی شوند.
از آنجایی که آنها اغلب احساس می کنند که تحت فشار هستند ممکن است با دیگران طوری رفتار کنند که خشمگین و پرتوقع به نظر برسند که خود این مسئله باعث می شود که دیگران از آنها کناره گیری کنند در درمان زنانی که قبلا مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند یاد می گیرند که چطور با دیگران رابطه برقرار کنند و آن را به خوبی حفظ کنند. آنها یاد می گیرند تا در مواقع ضروری طوری از دیگران کمک بخواهند که باعث نشود دیگران از آنها دور شوند بلکه آنها را ترغیب کند تا به کمکشان بیایند. مطرح ساختن احساسات حاکی از آسیب پذیر بودن نظیر احساس غمگینی و رنجش باعث می شود که دیگران برای کمک کردن به سمت ما بیایند اما برای این قبیل زنان انجام این کار با احساس خطر همراه است مگر آن که مطمئن باشند که دیگران از آسیب پذیری آنها سوء استفاده نخواهند کرد برای بعضی از زنان درمانگر اولین کسی است که می توانند به او اعتماد کنند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد