images

وقتی افسردگی زنی تحت درمان قرار بگیرد اما مشکلات برقراری روابط او برطرف نشود احتمال دارد که او ظرف مدت کوتاهی مجددا به افسردگی مبتلا گردد. یکی از بهترین نشانه های حاکی از بالا بودن احتمال بازگشت بیماری در زنی که از بیماری افسردگی بهبود یافته این است که او احساس کند شریک زندگی اش مرتبا از او انتقاد می کند. حتی اگر شریک زندگی اش فعالانه از او انتقاد نکند اما به گونه ای رفتار کند که به نظر برسد به او اهمیتی نمی دهد ممکن است ظرف مدت چند ماه افسردگی او روز به روز شدیدتر شود. برعکس در صورتی که شریک زندگی زن گرم و صمیمی و حمایتگر باشد به زن افسرده کمک می کند تا هر چه سریع تر از افسردگی بهبود بیابد. متاسفانه خواهیم دید که بسیاری از زنان افسرده فاقد شریک زندگی حمایتگر هستند.
بسیاری از زنان افسرده از تاثیر افسردگی خود بر افرادی که با آنها زندگی می کنند با خبر نیستند. وقتی افسرده باشیم دیگران به راحتی نمی توانند با ما کنار بیایند. ممکن است تحریک پذیر شویم. خلق ما بدون این ککه دلیل روشنی در کار باشد به سرعت و به ناگهان تغییر می کند. به آسانی دچار استرس می شویم و به سختی بهبود پیدا می کنیم. کسانی که افسرده نیستند می توانند از بدبینی و منفی گرایی شخص افسرده به ستوه بیایند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد