images

افسردگی معمولا می تواند مسری باشد. وقتی با فرد افسرده ای زندگی کنیم خلق و خوی ما نیز به مرور زمان تغییر می یابد و منفی می شود. جالب است که هر قدر زن و شوهر بیشتر به هم نزدیک باشند احتمال بیشتری دارد که از خلق و خوی هم متاثر شوند. شوهری که با زن خود رابطه صمیمانه ای دارد ممکن است از همسر افسرده خود به این دلیل که او را نیز افسرده می کند بیزار شود. وقتی هر دو شریک زندگی احساس افسردگی کنند به احتمال زیاد تعارض های بیشتری با هم پیدا می کنند.
شوهری که افسرده نیست می تواند درباره همسر افسرده اش احساسات مختلط یا منفی ای داشته باشد که احساس می کند نمی تواند آنها را به زبان بیاورد. برای مثال چنین شوهری ممکن است احساس کند که همسرش وبال گردن او شده است. یکی از زنان افسرده موقعی که احساس خوبی نداشت به تختخواب می رفت و شوهرش مجبور می شد بعد از یک روز کار شام درست کند و از بچه ها مراقبت کند. جای تعجب نداشت که او از زنش متنفر باشد. شوهری که افسرده نیست ممکن است بین احساس همدردی با زن خود که دچار پریشانی روانی است و ازرده شدن از رفتار افسرده همسرش گیر افتاده باشد. در بسیاری از اوقات خشم چنین شوهری در قالب لحن تند یا آه عمیق بروز می کند. زن افسرده متوجه این نشانه های ظریف می شود و پیش خود آن ها را چنین تفسیر می کند که همسرش از دست او خسته شده است.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد